Kašpárkovo staročeské loutkové divadlo

Praha 9, Újezd nad Lesy, Lomecká 1509

V repertoáru žádného českého loutkáře 19. století nesměl chybět doktor Faust. Český loutkový Faust uzavírá smlouvu s ďáblem především pro touhu po požitcích a moci.

A je za to potrestán. Hrozivý Mefisto si ho odnáší do pekla.

Český čert ovšem často odnáší hříšníky do pekla, aniž by s nimi před tím jakoukoli smlouvu podepsal! Trestá totiž nepravosti, pýchu, nenasytnost, ba dokonce i neúctu k Bohu. Do lidových pověstí se tak promítají křesťanské představy o ďáblovi, který je andělem svrženým z nebes pro svou pýchu a který přichází na zem jako velvyslanec zla. Čert je ale v českých pověstech často (spíše než pokušitelem) především spojencem čestných a spravedlivých proti těm, kteří jim ubližují.